FME heeft meer dan 100 technologieën in kaart gebracht die kunnen bijdragen aan het oplossen van het stikstofprobleem. Het kabinet neemt nu drastische maatregelen die de burger en de veehouderij hard raken, maar zou moeten kijken naar de échte, technologische, oplossingen.

Bijna de helft van de stikstofuitstoot komt uit de landbouw. Met technologie kan de uitstoot van stikstof drastisch verminderd worden. Door het koelen van mest bijvoorbeeld. Met behulp van een koeldek en gekoelde mestpannen komt ammoniak niet vrij onder een bepaalde temperatuur. Onder het mestkanaal van de mestpan, de plek waar wordt gemest, zijn lamellen geplaatst waarmee de mest wordt gekoeld tot onder de 15 graden. De restwarmte kan opnieuw worden gebruikt.  “Dit soort innovatieve oplossingen zetten veel meer zoden aan de dijk dan de maximumsnelheid te verlagen, het wegverkeer is sowieso maar verantwoordelijk voor 6% van de stikstofuitstoot”, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé.

Adequaat
FME is in opdracht van de provincie Noord-Brabant een Taskforce Toekomstbestendige Stallen gestart, waar inmiddels diverse technologieën succesvol zijn getest en klaar zijn voor de markt. Dezentjé: “De overheid moet snel een innovatieprogramma voor boeren ontwikkelen, zodat zij kunnen investeren in technologie om de uitstoot van stikstof te beperken. En de regering moet de boeren financieel steunen zolang de investeringen zichzelf nog niet terugverdienen”.

De regering faalt tot op heden de stikstofproblematiek adequaat aan te pakken. Dezentjé: “De commissie Remkes zegt in haar rapport dat technologie zo snel mogelijk gebruikt moet worden om de stikstofuitstoot te verminderen, maar het kabinet onderneemt nog niets om technologie in te zetten. Morgen behandelt de Tweede Kamer de stikstofproblematiek tijdens een Algemeen Overleg.