ENVAQUA is de Nederlandse vereniging van ambitieuze water- en milieutechnologie bedrijven en heeft 105 leden. Wij werken nauw samen met FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie.

Donderdag 12 maart a.s. organiseert ENVAQUA tijdens een bijeenkomst van de Taskforce Toekomstbestendige stallen (FME, ZLTO, VNO-NCW, Provincie Noord-Brabant) een TechTalk over emissiearme landbouw. In een TechTalk presenteren technologiebedrijven en ‘eigenaren’ van maatschappelijke/technologische uitdagingen hun visie op een onderwerp. In dit geval de partijen die het meest last hebben van de stikstofcrisis, zoals opdrachtgevers in de bouw en infra, aannemers en organisaties die last hebben van de beperkingen in de mobiliteit.

Samen analyseren hoe we nieuwe business cases kunnen vinden om met behulp van technologie de uitstoot van stikstof te beperken. Concreet: kunnen we door stalvloeren aan te leggen die urine en vaste mest scheiden er voor zorgen dat de huizen- en wegenbouw weer op gang komt?

Graag nodigen wij je uit om jouw visie op de rol van technologie in de stikstof crisis te geven. Hoe kunnen de technologiebedrijven hun bijdrage leveren aan dit urgente maatschappelijke probleem?

Op 12 maart a.s. vindt ook de kick-off plaats van de nieuw op te richten Expertgroep Emissiearme landbouw. 10-20 tech bedrijven slaan de handen ineen om alles te doen wat zij beter samen kunnen doen dan alleen: objectiveren van eisen en prestaties van oplossingen, streven naar versnelde toelating van technologieën, de rol van technologie in de stikstofcrisis benadrukken, de hoeveelheid mest en voedingsstoffen op het land exact laten aansluiten op de behoefte van elke m2 landbouwgrond, enz.

Programma

 • Matchmaking en informatie over nieuwe subsidieregelingen
 • Kick-off van een expertgroep Emissiearme landbouw door ENVAQUA
 • Informele kennisuitwisseling en netwerkmogelijkheden
10.00 – 10.15 uur   Inloop en ontvangst
10.15 – 11.00 uur   Welkom en plenaire discussie waaronder: 
 • De stand van zaken Innovatie voor Toekomstbestendige Stallen
 • Een toelichting over de gebiedsgerichte aanpak
11.00 – 12.30 uur   Deelsessies per thema zoals; 
 1. Een integrale benadering voor de toekomstbestendige stal
 2. Maatschappelijke waarde EN een businesscase voor de veehouder
 3. Het bij elkaar brengen van elkaar versterkende oplossingen
 4. Tech Talk: emissiearme landbouw
 5. Meten, duiden en inzicht
12.30 – 13.00 uur   Lunch
13.00 – 14.00 uur   Drie aparte bijeenkomsten
 • Matchmaking en informatie over nieuwe subsidieregelingen
 • Kick-off van een expertgroep emissiearme landbouw door ENVAQUA
 • Informele kennisuitwisseling en netwerkmogelijkheden

Locatie

Venco Campus Eersel, Meerheide 200, 5521 DW Eersel

Er zijn aan dit event geen kosten verbonden.

Aanmelden en meer informatie

Meld je nu aan voor de TechTalk en/of de Expertgroep via de aanmeldpagina.

Meer informatie? Neem dan contact op met Ignaz Worm via 0613966446