Op 14 januari jl. heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat kamervragen beantwoordt over het gevaar van verspreiding van legionella via afvalwaterzuiveringsinstallaties. Het is ook een actueel onderwerp in media, zoals de Telegraaf en het Parool. De lidbedrijven van de ENVAQUA Expertgroep Legionella werken dagelijks aan diensten en technologieën om Legionella besmetting te voorkomen.

De Expertgroep Legionella onderkent dat er risicovolle afvalwaterzuiveringen zijn en dat maatregelen niet uit mogen blijven. Binnen de aangegeven risico-indeling van het RIVM bestaan er veel verschillende zuiveringstypen. Niet in alle typen zuiveringen worden legionellabacteriën aangetoond en ook de hoogte van Legionella concentraties varieert enorm. Het nemen van maatregelen, waarbij afdekken de meest voor de hand liggend is, is in veel gevallen zeer kostbaar en moeilijk uitvoerbaar.

De Expertgroep roept op er voor te waken dat té generieke maatregelen hun doel voorbij schieten en niet altijd tot een veilige installatie leiden. Bedrijven moeten de ruimte krijgen om aan te tonen dat Legionella verspreidingsrisico’s verwaarloosbaar klein zijn. Er moet voor bedrijven en technologie leveranciers ruimte zijn om door onderzoek en innovatie maatwerkoplossingen te realiseren.

De markt heeft sterke behoefte aan richtlijnen voor monstername en analyse. Er moeten Legionella grenswaarden komen die vanuit een dosis-effect-relatie en reële risico-inschatting tot stand zijn gekomen. Bedrijven moeten weten hoe ze de effectiviteit van maatregelen moeten toetsen en welk restrisico acceptabel is. De onderzoeksuitkomsten van het RIVM geven hier nog onvoldoende antwoord op.

ENVAQUA roept technologie leveranciers op zich aan te sluiten bij de Expertgroep en met oplossingen te komen. We trekken hierbij op met branchevereniging VEMW en houden contact met het Ministerie I&W en de Omgevingsdiensten.