Verschillende lidbedrijven hebben zich bij het secretariaat gemeld met vragen over corona, in bijzonder in relatie tot de Aqua Nederland vakbeurs. Hierbij ons standpunt, onze adviezen en onze maatregelen.

FME heeft ENVAQUA geïnformeerd dat het mededingingsrecht niet toestaat dat een branchevereniging haar leden aanmoedigt, of juist ontmoedigt aan een beurs deel te nemen. ENVAQUA geeft om die reden hier geen advies over aan leden.

We organiseren tijdens de beurs een aantal mooie activiteiten, zoals een beurssafari voor waterschappers, de ENVAQUA-CEW inspiratie awards over instroom van techneuten en de TechTalk Simuleren, voorspellen, monitoren. Als de beurs doorgaat, dan gaan deze activiteiten ook door. Beursorganisator Easyfairs staat op dagelijkse frequentie in contact met RIVM, GGD en gemeente. ENVAQUA vertrouwt erop dat deze vier partijen in ieders belang afwegen of de beurs doorgaat of niet. Als lidbedrijf met specifieke vragen, graag contact zoeken met Ivo Horn van Easyfairs of kijk op de website van de Aqua Nederland Vakbeurs voor een update coronavirus.

Op dit moment gaat ook de TechTalk Emissiearme landbouw en de kick-off van de Expertgroep Emissiearme landbouw op 12 maart in Eersel door. Houd de websites van FME en ENVAQUA in de gaten voor het laatste nieuws daarover.

Ten slotte: FME heeft een rijke website opgetuigd met nuttige informatie, zoals een bedrijfscontinuïteitsplan en informatie over het aanvragen van werktijdverkorting.