ALGEMEEN
De Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW) en de vereniging voor milieu- en watertechnologiebedrijven (ENVAQUA) werken samen aan onder meer het verbreden van kennis over het optimaliseren van industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Reserveer 9 juni in uw agenda voor het Nationaal water Symposium

THEMA
Waterbeschikbaarheid is voor industrie en waterschappen anno 2020 een van de belangrijkste uitdagingen. Door de veelvoud van oplossingen, en omdat regelgeving, en daarmee ook vergunningen, niet altijd in lijn zijn met goed bedoelde intenties, raken partijen soms het spoor bijster. Welk water hebben we nu echt nodig, hoe past dit binnen het beleid, onder welke condities kan hergebruik uit (communale) zuiveringen plaatsvinden en wat zijn hierin nieuwe ontwikkelingen? Het Nationaal Watersymposium geeft antwoorden op deze en andere vragen, geeft een update van trends en ontwikkelingen en presenteert concrete voorbeelden.
Inmiddels verzorgen veel fabrieken een groot deel van hun eigen waterbehandeling. Water is cruciaal voor hun productieproces en waterzuivering en hergebruik zijn dus onderdeel van hun core business. De rest van de waterbehandeling laten zij over aan de waterschappen. Een steeds hechtere en slimme samenwerking tussen industrie en waterschap kan anno 2020 veel opleveren.

PROGRAMMA
Het definitieve programma zal vanaf eind maart op de website van SKIW beschikbaar zijn; aanmelden voor deelname aan het symposium kan vanaf 4 april 2020. Meer informatie volgt!
Klik hier voor info

Disclaimer
Wij zijn ons ervan bewust dat ten tijde van het uitsturen van deze uitnodiging de RIVM richtlijnen ten aanzien van het Coronavirus van kracht zijn. Mochten deze richtlijnen uitgebreid worden of langer dan op dit moment van kracht blijven, zal dit event verzet worden naar een beter passende datum