Board

ENVAQUA's board consists of representatives from different member companies. The board is made up of the following persons:
Erwin Dirkse
Erwin Dirkse Voorzitter
Aart Ek
Aart Ek Vice-voorzitter
E. Vlijm
E. Vlijm Penningmeester
Klaas Hofstra
Klaas Hofstra Bestuurslid
Richard Geerdink
Richard Geerdink Bestuurslid
Frank van Heusden
Frank van Heusden Bestuurslid
Joost Pâques
Joost Pâques Bestuurslid
Frank Tillmann
Frank Tillmann Bestuurslid