Werkgroep Biociden

Informatie
De werkgroep Biociden is er voor om alles rondom biociden duidelijk te houden. Zo wordt er nauw contact onderhouden met Platform Biociden en wordt de informatievoorziening geleverd vanuit zowel de Nederlandse overheid als de Europese Unie. Ook levert de werkgroep Biociden verslagen met een vertaalslag van alle documenten van het Platform Biociden waarin de meest recente ontwikkelingen omtrent biociden en de regelementen worden beschreven. Zo blijft alles duidelijk voor iedereen.

Doelstellingen
• Informatievoorziening vanuit Nederlandse overheid en Europese Unie
• Nauw samenwerken met het Platform Biociden en via dit platform eenduidige communicatie vanuit het Ctgb bewerkstelligen

Activiteiten
• Waar nodig, leden informeren en voorlichten over wetgeving en te volgen proces stappen
• Transparantie geven betreffende wetgeving:
– Europees
– Nederlands (Ctgb)
• Leden kunnen met vragen komen
• Web portaal op ENVAQUA.nl
• Deelnemen aan het Nederlandse platform voor biociden
• Contact houden met het ministerie I&M

FME Branche Summit

19 januari 2018|Adviesgroep Legionella Beheerstechnieken, Bestuur, Expertgroep Natuurlijke Kringloopsluiting, Werkgroep Afvalwater, Werkgroep Automatisering en Sensoring, Werkgroep Biociden, Werkgroep Bodem en Lucht, Werkgroep Export, Werkgroep Human Capital, Werkgroep Legionella, Werkgroep Marketing en Communicatie, Werkgroep Normen, Werkgroep Waste management, Werkgroep Zwembadwater|

Nieuwjaarsbijeenkomst ENVAQUA en NWP in teken van circulaire economie

20 december 2017|Adviesgroep Legionella Beheerstechnieken, Bestuur, Bijeenkomst, Expertgroep Natuurlijke Kringloopsluiting, Nieuws, Partners, Publicaties en Partners, Werkgroep Afvalwater, Werkgroep Automatisering en Sensoring, Werkgroep Biociden, Werkgroep Bodem en Lucht, Werkgroep Export, Werkgroep Human Capital, Werkgroep Legionella, Werkgroep Marketing en Communicatie, Werkgroep Normen, Werkgroep Waste management, Werkgroep Zwembadwater, Werkgroepen|

ENVAQUA presenteert laatste ontwikkelingen in verwijdering medicijnresten uit industrieel water

6 november 2017|Bijeenkomst, Nieuws, Partners, Publicaties, Publicaties en Partners, Werkgroep Afvalwater, Werkgroep Biociden|

ENVAQUA en SKIW organiseren 7 december themadag industrieel koelwater bij EIC Mainport

30 oktober 2017|Adviesgroep Legionella Beheerstechnieken, Bijeenkomst, Nieuws, Partners, Publicaties, Publicaties en Partners, Werkgroep Afvalwater, Werkgroep Biociden, Werkgroep Legionella|

2017-07-17 Platform Biociden: Ctgb beleid biociden met gewasbeschermingstoepassingen

17 juli 2017|Nieuws, Werkgroep Biociden|

ENVAQUA en Water Alliance bijeenkomst op vrijdagmiddag 16 juni

17 mei 2017|Adviesgroep Legionella Beheerstechnieken, Bestuur, Bijeenkomst, Expertgroep Natuurlijke Kringloopsluiting, Geen categorie, Nieuws, Partners, Publicaties, Publicaties en Partners, Werkgroep Afvalwater, Werkgroep Automatisering en Sensoring, Werkgroep Biociden, Werkgroep Bodem en Lucht, Werkgroep Export, Werkgroep Human Capital, Werkgroep Legionella, Werkgroep Marketing en Communicatie, Werkgroep Normen, Werkgroep Waste management, Werkgroep Zwembadwater, Werkgroepen|

Uitzending Radar: hormoonverstorende stoffen

15 november 2016|Werkgroep Biociden|