Actieve kool is een van de meest toegepaste adsorbens die in de (afval)waterzuivering wordt toegepast. Actief koolfiltratie wordt hoofdzakelijk toegepast voor de verwijdering van apolaire opgeloste organische componenten met lage concentraties in het (afval)water.

Principle of operation

Actief koolfiltratie wordt hoofdza­kelijk toegepast voor de verwij­dering van apolaire opgeloste organi­sche componenten met lage con­centraties in het (afval)water. Dit gaat via een proces dat adsorptie wordt genoemd. Adsorptie is een proces waarbij een oplosbare stof uit het water wordt gehaald door middel van een vaste stof. Omdat actieve kool een zeer groot intern oppervlakte (ongeveer 500 – 1500 m2/g) is het ideaal voor adsorptie. Actieve kool is te verkrijgen in twee vormen: in poedervorm of in korrels (gebroken of geperst) de korrelvorm wordt het meest gebruikt.

Installation description

Actief koolinstallaties worden in het algemeen uitgevoerd als vast bed­reactoren in gesloten tanks. De filters moeten worden voorzien van een terugspoelvoorziening, hoofd­zakelijk voor het verwijderen van de zwevende stoffen. Spoeling met lucht is optioneel.

Figuur 1 Eenvoudige procesbeschrijving

Process automation and maintenance

De filters worden voorzien van een terugspoelvoorziening, hoofd­zakelijk voor het verwijderen van de zwevende stoffen. Als actief kool uitgeput is zal deze vervangen moeten worden. De mogelijkheid bestaat voor sommige kool soorten om deze te laten regenereren, waarna deze opnieuw gebruikt kan worden.

Dit regenereren wordt veelal door de leverancier van de kool gedaan. Meestal wordt thermische regeneratie met stoom toegepast, waarbij het restproduct een beperkte afval­waterstroom is.

Process variables and constraints

 • De effectiviteit van de techniek hangt af van de:
 • Aard van de te verwijderen stof, molecuulgewicht, wateroplosbaarheid
 • Concentratie van de te verwijderen stof
 • Aanwezigheid van andere componenten
 • Temperatuur
 • pH

Procesverstoringen treden op door:

 • De aanwezigheid van zwevende stoffen en oliën en vetten.
 • De preferentie voor makkelijk adsorbeerbare stoffen. Moei­lijk(er) adsorbeerbare stoffen worden pas verwijderd na de verwijdering van stoffen die makkelijk worden geadsor­beerd.

Applications opportunities

 • Drinkwater
 • Afvalwater
 • Luchtbehandeling na strippen

Pros and cons

Voordelen

 • Maakt verwijdering mogelijk van enkele anorganische ver­bindingen zoals metaal(verbin­dingen), sulfiden en cyaniden.
 • Vrij eenvoudige proces
 • Actieve kool is een relatief goedkoop adsorbens

Nadelen

 • Toepassing voor de verwijdering van anorganische verbindingen is beperkt wegens de geringe adsorptiecapaciteit.
 • Arbeidsintensief wanneer actief kool vervangen moet worden.

Sources

Staveren, van P.J., Logisticon Water Treatment

Figuur 1: Logisticon Water Treatment

12 februari 2015