Het scheiden van vloeistof, vloeistof en vaste stoffen met minder dan 1v%v in het influent door gebruik te maken van een verschil in dichtheid.

Principle of operation

Het werkingsprincipe in gebaseerd op een verschil in dichtheid tussen de twee of drie te scheiden componenten. De scheiding gebeurt aan de hand van de centrifugaal kracht die wordt opgewekt door een snel draaiende trommel. De zwaardere vaste delen bewegen zich naar de buitenzijde terwijl de lichtere componenten (vaak water) aan de binnenkant kunnen worden afgevoerd. Dit is het zelfde principe als bezinking maar dan versneld opgewekt door de centrifugaal kracht.

Figuur 1 Dwarsdoorsnede drie fasen separator

In deze trommel bevinden zich schotels die het oppervlak vergroten en zo de scheiding bevorderen. Door een zogenoemde soortelijke-massaring waarvan de diameter aangepast kan worden aan de dichtheid en positie van het scheidingsvlak, kan het water apart worden afgevoerd van bv olie ( in afbeelding is geel olie en groen water). De vaste delen worden aan de zijkant verwijderd. Dit kan automatisch of handmatig gebeuren. Er zijn drie separatie mechanismen te onderscheiden;

Clarificatie: het scheiden van gesuspendeerde deeltjes uit water.
Purificatie: het scheiden van twee vloeistoffen met een verschil in dichtheid
Concentratie: het concentreren van de lichtere component uit een mengsel van twee vloeistoffen.

Figuur 2 Drie scheidingsmechanismen

Installation description

Een separator kan compleet met bedieningspaneel, pompen, leidingwerk, kleppen en watermodule worden geleverd. Dit alles is dan samengebouwd op een skid met flenzen om aansluiting in het proces te krijgen.

Figuur 3 Centrifuge skid

Process automation and maintenance

Het proces is in meer of mindere mate geautomatiseerd afhankelijk van de uitvoeringsvorm.

Het onderhoud bestaat uit het periodiek vervangen van delen die onderhevig zijn aan slijtage. Leveranciers bieden vaak diensten aan op het gebied van onderhoud.

Process variables and constraints

Voor de scheiding van vloeistoffen en/of vaste stoffen uit vloeistoffen middels een separator is een verschil in dichtheid tussen de te scheiden componenten de randvoorwaarde. Het percentage vaste stof in het influent zou niet meer moeten zijn dan 1 v%v

Een flocculant kan worden toegevoegd om het verwijdering rendement te verbeteren en het proces te versnellen.

Applications opportunities

 • Chemische industrie
 • Voedingsmiddelen industrie, bv productie van plantaardige olie en vruchtendranken.
 • Olieraffinage, het verwijderen van onzuiverheden uit de olie, het behandelen van oliehoudend afvalwater.
 • Slachterijen voor vetscheiding
 • Melk en Zuivel industrie
 • Afvalwater behandeling, scheiding slib water massa

Pros and cons

Voordelen

 • Hoog verwijderingrendement haalbaar.
 • Zeer kleine footprint ten opzichte van bv bezinking.
 • Mogelijkheid tot hergebruik grondstoffen.
 • Geschikt voor continue processen.
 • Separatoren zijn uitermate geschikt voor continue processen waar grote volumes behandeld moeten worden.

Nadelen

 • Stilstand bij handmatig verwijderen vaste stoffen.
 • Energievraag

Sources

 1. Pieralisi, Centrifugal Separators for industrial use, brochure, 2011
 2. Doeleman, A., Pieralisi Benelux BV, Commercial Officer.
 3. Figuur 1,2 en 3: Pieralisi Benelux BV