Het verwijderen van oliën en vetten, vaste en opgeloste deeltjes uit het water. Wordt vaak ingezet ter verwijdering van de gevormde slibmassa na coagulatie/flocculatie.

Principle of operation

Er kunnen twee typen flotatie worden onderscheiden:

Natuurlijke flotatie:
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de werkelijk lagere soortelijke massa van het af te scheiden materiaal, bijv. olie/water scheiding (zie olie- vetafscheider).

Flotatie door middel van belaanhechting:
Luchtbelletjes hechten zich aan deeltjes waardoor deze gaan drijven.De drijflaag wordt vervolgens afgeroomd.  Deze techniek wordt vaak ingezet na coagulatie/flocculatie.

Installation description

Er zijn drie methoden te onderscheiden die zorgen voor de vorming van de luchtbelletjes;

Induced Air Flotation:
Met behulp van poreuze elementen en/of roterende begassers wordt onderin de tank lucht ingebracht. Dit resulteert in luchtbelletjes ter grootte van 1-3mm.

Dissolved Air Flotation:
De lucht wordt onder druk (hogere verzadigingsconcentratie) in een drukvat opgelost in het water. Door vervolgens de druk weer te verlagen ontstaan er kleine gasbelletjes in de orde van grootte van 20-60µm.

Vacuüm flotatie:
De lucht wordt ingebracht bij atmosferische druk, door deze druk te verlagen (vacuüm) ontstaan gasbelletjes.

Figuur 2 Voorbeeld van Dissolved Air Flotation (DAF) processchema.

Process automation and maintenance

Flotatie systemen zijn volledig te automatiseren. Het systeem kan last hebben van verstoppingen.

Process variables and constraints

De dichtheid van de te verwijderen deeltjes kan niet véél groter zijn dan die van water.Stoffen die de neiging hebben tot schuimen kunnen niet worden verwijderd.

Applications opportunities

 • Papierindustrie
 • Textielindustrie
 • Mijnbouw
 • Petrochemische industrie
 • Zuivering van oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater.

Pros and cons

Voordelen

 • Kleine footprint t.o.v. sedimentatie.
 • Verschillen in stroomsnelheid hebben veel minder invloed op het verwijdering rendement t.o.v. sedimentatie.
 • Hoger droge stof gehalte dan bij sedimentatie.
 • Mogelijkheid tot hergebruik grondstoffen.

Nadelen

 • Verstoppingen van afsluiters.
 • Hogere operationele kosten t.o.v. sedimentatie.
 • Meer kans op stankoverlast t.o.v. sedimentatie.

Sources

 1. Staveren,P. van, Logisticon
 2. EIPPCB, Reference Document on BAT in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector, draft februari 2003
 3. Vlaams Gewest, EMIS, www.emis.vito.be , sept 2012
 4. Figuur 1: Logisticon
 5.  Figuur 2: EIPPCB, Reference Document on BAT in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector, draft februari 2003