Usage/subjects

ScreensHet verwijderen van vaste deeltjes uit het afvalwater, vaak ter bescherming van stroomafwaarts gelegen mechanische onderdelen.

Principle of operation

Het werkingsprincipe is gebaseerd op een verschil tussen de deeltjesgrootte van de te verwijderen stof en poriëngrootte van de zeef/ het rooster. De hoeveelheid en grootte van de vaste delen die wordt verwijderd is afhankelijk van het type zeef/rooster en de poriëngrootte/maaswijdte

Installation description

Onder zeven en roosters zijn verschillende types beschikbaar afhankelijk van de maaswijdte. Deze varieert van 2,5 mm tot 50 µm.

Harkroosters zijn geschikt voor het verwijderen van grove delen uit proces- en afvalwater. Ze worden toegepast wanneer een pomp voor de filter niet gewenst/noodzakelijk is, of wanneer er sprake is van een relatief hoge afvalwater debiet.

Het water stroomt door een langwerpig rooster en alle grove delen worden tegengehouden en getransporteerd naar de bovenkant van het filter, door middel van speciale “kammen”. Het grove materiaal wordt op een hoogte van circa 2 m in een container opgevangen.

Figuur 1 Harkrooster

Zeefbochten worden toegepast voor het scheiden van vaste stoffen uit proces- en afvalwater. Zeefbochten zijn robuust gebouwd en behoeven nagenoeg geen onderhoud. Het afvalwater wordt over een gebogen spleetzeef geleid, welke is opgebouwd uit wigvormig draad. De afgescheiden deeltjes glijden door de zwaartekracht naar beneden, terwijl het behandelde water door de spleten naar de uitlaat stroomt.

Voor afvalwater dat haren, vezelachtige materialen en/of vet bevat, kan het systeem optioneel voorzien worden van een automatische sproei-inrichting. Bij zeer sterk vervuild afvalwater kan een pneumatisch trillende zeefplaat worden ingezet, ten einde een verstoppingsvrije werking te garanderen.

Figuur 2 Zeefbocht

Bij een trommelfilter stroomt   het water door de mazen van de trommelzeef, terwijl de grove delen aan de buitenzijde worden tegengehouden en tevens een zelfreinigend effect wordt bewerkstelligd. De grove delen worden via de roterende beweging van de trommel naar de schraper getransporteerd, waar ze vervolgens worden verwijderd.

De schraper zorgt er daarmee voor dat de trommel vrij blijft van grove vervuilingen, waardoor de efficiëntie van het scheidingsproces behouden blijft. Binnen in de trommel is een sproeipijp geïnstalleerd om te voorkomen dat het materiaal aan de trommel blijft kleven. Er kan intermitterend over de gehele lengte van de trommel worden gesproeid, wat een continue werking garandeert, met een minimum aan onderhoud.

Figuur 3 Trommelfilter

Een trilzeef bestaat uit een (vaak) horizontaal geperforeerde metalen plaat die heen en weer beweegt. Het water valt door de plaat heen en de vaste deeltjes worden door de trillende beweging naar een ander uiteinde getransporteerd. De trilzeef kan op verschillende manieren schuin opgesteld worden om de werking te verbeteren. Soms wordt vacuüm toegepast om de afscheiding van grove delen te bevorderen.

Process automation and maintenance

De automatiseringsgraad is laag vanwege de eenvoud van de apparatuur. Mogelijk kan het reinigen van de roosters geautomatiseerd worden.

Process variables and constraints

De hoeveelheid en grootte van de vaste delen die wordt verwijderd is afhankelijk van het type zeef/rooster en de poriëngrootte/maaswijdte.

Bij te grote belasting kunnen de zeven niet snel genoeg gereinigd worden. In dat geval kunnen zeven ook in serie toegepast worden, van grof naar fijn.

Applications opportunities

 • RWZI’s
 • Aardappelverwerkende industrie
 • Betonindustrie
 • Farmaceutische industrie
 • Looierijen
 • Natuursteenverwerkende industrie
 • Papierindustrie
 • Petrochemische industrie
 • Pluimveeverwerkende industrie
 • Textielindustrie
 • Visverwerkende industrie
 • Vleesverwerkende industrie
 • Voedingsmiddelen industrie
 • Zuivelindustrie

Pros and cons

Voordelen

 • Relatief eenvoudige en goedkope techniek.

Nadelen

 • Kans op geuroverlast bij organisch vervuild water.

Sources

 1. Redox Water Technology, website, www.redox.nl, okt 2012
 2. Vlaams Gewest, EMIS, www.emis.vito.be , okt 2012
 3. Gray, N. F. Water Technology, An introduction for environmental scientists and engineers, 3de druk 2010.
 4. Figuur 1,2 en 3; Redox Water Technology