TechTalk Emissiearme Landbouw – geannuleerd

Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.

DEZE BIJEENKOMST GAAT NIET DOOR.

In overleg met de organiserende partijen, FME, ZLTO, Provincie Noord-Brabant en VNO-NCW hebben we besloten de bijeenkomst niet door te laten gaan. De reden is de coronaverspreiding in Noord-Brabant.

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met Ignaz Worm, 06 13966446.


ENVAQUA, FME en maatschappelijke partners hebben de Tweede Kamer opgeroepen de mogelijke bijdrage van technologie aan het beperken van de uitstoot van stikstof te herkennen, en de toepassing en ontwikkeling er van te stimuleren. Dat hebben we gedaan met bijgaande brief die ook verstuurd is aan Hellen van Dongen, programma-directeur-generaal Stikstof bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

ENVAQUA nodigt haar leden en tech-bedrijven, die lid willen worden van de op te richten FME/ENVAQUA Expertgroep Emissiearme landbouw, op om 12 maart naar Eersel te komen. Daar organiseren de provincie Noord-Brabant, FME, ENVAQUA, ZLTO en VNO-NCW Brabant Zeeland een TechTalk over dit onderwerp.

Meer informatie
Om je aan te melden klik hier voor de aanmeldpagina van dit evenement.


Sprekers

Wim Bussink van NMI Agro is na zijn opleiding bodemscheikunde in Wageningen bij Nutriënten Management Instituut NMI gaan werken. In 1996 is hij gepromoveerd op ammoniakemissie in melkveehouderijsystemen. Het verminderen van ammoniakemissie is op dit moment weer een belangrijk aandachtsveld. Recentelijk heeft hij de inhoudelijke onderbouwing geschreven van de notitie van het Landbouwcollectief “uit de gecreëerde stikstofimpasse”. Als senior projectleider werkt hij ook aan de introductie van sensoren in het grondonderzoek, vernieuwing van bemestingsadviezen en het sluiten van nutriëntenkringlopen. Hij is lid van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen, levert expert kennis voor de Commissie Deskundigen Meststoffenwet en is voorzitter van de CDM werkgroep toelating meststoffen.

 

Michiel Nooijen van MiNo

Joep van de Ven van de provincie Noord-Brabant

Maaike Teeuwen van Heijmans

Inge Meijers van ZLTO