SYMPOSIUM | Praktijkcases behandeling industrieel afvalwater

Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.

SKIW en ENVAQUA werken samen aan onder meer het verbreden van kennis over het optimaliseren van industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties. Op woensdag 22 mei 2019 wordt de zevende bijeenkomst in de reeks “Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater” georganiseerd. Dit keer bij IWE in Eerbeek.

Voor deze bijeenkomst zijn we voor het grootste gedeelte te gast bij Industriewater Eerbeek bv dat de zuivering verzorgt van het afvalwater van de Eerbeekse papierindustrie. Papierfabrieken gebruiken veel water; als grondstof, als koelmedium, maar met name als transportmiddel. Na meerdere malen te zijn gebruikt, kan het water zijn functie niet meer vervullen en is afvoeren noodzakelijk. Bij afvoeren hoort zuiveren. Dit was de reden om in 1961 de handen ineen te slaan om gezamenlijk de zuivering op geavanceerde wijze uit te voeren.
Industriewater Eerbeek (IWE) verwerkt jaarlijks ca. 4 miljoen m³ water en een vuilvracht die te vergelijken is met het afvalwater van een stad zo groot als Utrecht (400.000 VE’s).

Aanmelden kan hier

Thema
De procesvoering van industriële afvalwaterzuiveringen (azi’s) blijkt in de praktijk geregeld veel complexer dan gedacht en wijkt veel af van die bij stedelijk afvalwaterzuiveringen (rwzi’s). Ook zijn er grote verschillen tussen de azi’s van de diverse industrieën waar ze worden toegepast. Problemen die worden geconstateerd hangen vaak samen met grote variaties in de samenstelling van het te zuiveren afvalwater, de aanwezigheid van moeilijk afbreekbare of zelfs toxische componenten en de kwaliteit van het actief slib in de installatie. Dankzij veel onderzoeken naar oorzaken en oplossingen van deze problemen is veel kennis opgebouwd, met name bij bedrijven in West-Europa.

Deze themadag is dan ook bedoeld om kennis uit te wisselen over praktijkcases in de industrie waarbij een gekozen aanpak heeft geleid tot oplossing van de problemen, vanuit de gedachten “samen staan we sterk” en “twee weten meer dan één”.

Aanmelden kan hier

 

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst
09:45 uur Welkom en introductie door de dagvoorzitter Johan Raap, Avans Hogeschool
10:00 uur De impact van de lozing van industrieel afvalwater op oppervlaktewater bepaald aan de hand van modelmatige berekeningen, Thomas ter Laak, KWR Watercycle ResearchInstitute
10:30 uur Oplossingsgerichte aanpak van calamiteiten in industriële waterzuivering, Luc van Eyck, EPAS
11:00 uur Pauze
11:15 uur Ervaringen met opstarten, bedrijfsvoering behandeling afstromend hemelwater Oiltanking Amsterdam, Norman Stuivenwold, Cyra Junius  van Oiltanking Amsterdam en Johan Blom, Tauw
11:45 uur Pitches: Stage ervaringen in Brazilie,  innovatieve technologieën in gebruik bij IWE, productpresentaties (Elscolab, Hydrothane, Pulsed heat e.a.)
12:30 uur Lunch
13:30 uur Uitbreiding van een bestaande aerobe installatie met een methaanreactor, Henrie van Laarhoven, Aviko Rixona
14:00 uur Opstart en ervaringen met het DEMON-proces op AWZI Schiphol, Marthe de Graaff, Evides Industriewater
14:30 uur Afvalwaterzuivering IWE, Walter Hulshof, Industriewater Eerbeek
15:00 uur Pauze
15:30 uur Wandeling naar de zuiveringsinstallatie van IWE
15:45 uur Rondleiding op de zuivering
16:30 uur Wandeling terug naar restaurant De Korenmolen
16:45 uur Afsluiting seminar met een netwerkborrel
17:45 uur Verwacht einde


Aanmelden kan hier

Meer informatie
Klik hier
om een korte samenvatting van de presentaties te downloaden.

De kosten voor deelname aan deze bijeenkomst bedragen € 245,-. ENVAQUA leden krijgen € 50,- korting.

Voor studenten en gepensioneerden geldt een gereduceerd tarief van respectievelijk € 25,- en € 50,-.
Bij inschrijving vóór 10 mei kan gebruik gemaakt worden van een vroegboekkorting. Je betaalt dan € 200,- in plaats van € 245,-.

Je kunt je aanmelding tot 15 mei 2019 kosteloos annuleren. Dit kan door middel van een e-mail naar info@envaqua.nl. Als je na deze da­tum annuleert, volgt er geen restitutie van de deelnamekosten. Uiteraard is het altijd mo­ge­lijk een vervanger te sturen. Wil je het secretariaat hiervan wel per mail info@envaqua.nl op de hoogte brengen?