ENVAQUA en het lidmaatschap

ENVAQUA is hét netwerk van Nederlandse ondernemingen uit de brede sector van water- en milieutechnologieën, en daarmee hét aanspreekpunt voor opdrachtgevers en overige stakeholders in binnen- en buitenland (overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven). ENVAQUA heeft als doel het gezamenlijk met haar leden bevorderen van marktcreatie, kennisontwikkeling en het innoveren en vermarkten van environmental solutions (reuse, reduce en recover), als krachtige vertegenwoordiger van de sector en middels een open cultuur gericht op samenwerken, concreet en fun.

Contributie

De contributie wordt jaarlijks aan de hand van een begroting voor het komende jaar vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Deze contributie wordt aangewend voor de specifieke branche-uitgaven, zoals vergaderingen, promotiemateriaal, drukwerk en collectieve deelname aan evenementen. Onze tarieven zijn afhankelijk van uw bedrijfsgrootte in aantal FTE, oplopend vanaf de basiscontributie € 1.263,- (excl. BTW). Alle lidmaatschapstarieven treft u aan via deze link.

Belangstelling

Als u meer wilt weten of een vrijblijvend gesprek aan wilt gaan over de voordelen van het ENVAQUA-lidmaatschap voor uw organisatie, neem dan contact op met het secretariaat. Meer informatie of vragen over het inschrijfformulier: bel met 088-4008 545.

Aanvragen lidmaatschap