Visiting address:
Dorpsweg 130c
4221 LL, Hoogblokland
info@aquador.nl
+31 (0) 183 56 11 99
+31 (0) 183 56 11 20

Algemeen directeur:
R.P. Hundeshagen
RobHundeshagen@aquador.nl
+31 (0) 183 56 11 99

Net als in de "bekende" voedingsmiddelenindustrie gaat veel aandacht uit naar het inwendig onderhoud van al deze waterreservoirs, transportleidingen, zuiveringsinstallaties enz. Deze installaties en leidingen zijn namelijk zeer gevoelig voor de groei van bacteriën als E-coli, kiemen, Legionella, die ons drinkwater niet alleen onbruikbaar maken, maar ook ernstig gevaar opleveren voor onze gezondheid.

Aquador heeft ruim twintig jaar ervaring met het "bacteriologisch" onderhoud van drinkwaterinstallaties. Van deze praktische ervaring kunt u uiteraard gebruik maken voor het onderhoud van uw leidingen en installaties, voor het oplossen van een bacteriologische besmetting (zoals bijv. Legionella), voor advies m.b.t. het voorkómen van besmettingen en voor het meten van de bacteriologische kwaliteit van uw drinkwater.

 

Effectiviteit, eenvoud en duurzaam zijn de kernwoorden van onze aanpak.

Wat wij doen en hoe wij u van dienst kunnen zijn, hebben wij in eerste instantie gerubriceerd onder "Producten en Diensten".

Daarnaast vindt u onder "Branche overzicht" een uitgebreid overzicht van een aantal sectoren met een beschrijving van kenmerkende risicofactoren met betrekking tot (drink-)water.

Onder rubriek "Thema's" vindt u Legionella in vakantie-accomodaties. maatregelen die kunnen worden genomen om de Legionella bacterie tegen te gaan.

Equipment / Techniques

Neem contact op met Aquador B.V.

Naam

Bedrijfsnaam

E-mail

Telefoonnummer

Bericht

Other members