Visiting address:
Tanthofdreef 21
2623 EW, Delft
biothane@veolia.com
+31 (0) 15 270 01 11

Business Development Manager:
H.P. Korthout
biothane@veolia.com
+31 (0) 15 270 01 11

MAAK ENERGIE UIT UW AFVALWATER

Als u de kosten voor de behandeling van uw afvalwater wilt verlagen moet u zeker contact opnemen met Biothane.

Afhankelijk van de toepassing staan verschillende anaërobe technologieën ter beschikking om de organische bestanddelen uit uw afvalwater om te zetten in (bio)gas.
Met meer dan 580 installaties wereldwijd kan er voor elke toepassing wel een vergelijkbare referentie worden aangewezen.

Voor afvalwaters met voornamelijk opgeloste organische bestanddelen, zoals uit de voedingsmiddelenindustrie, maar ook uit de papierindustrie of de chemie, zijn de bekende, op korrelslib gebaseerde, Biothane Advanced UASB en Biobed® Advanced EGSB de aangewezen processen.
Indien uw afvalwater grotendeels uit niet-opgeloste bestanddelen (zwevende stof) bestaat is waarschijnlijk de robuuste Biobulk ® CSTR de aangewezen oplossing.

Voor specifieke toepassingen,waarbij gestreefd wordt naar maximalisatie van de biogasproductie, is Memthane®, onze Anaërobe MBR technologie beschikbaar. Door toepassing van membranen wordt een zeer schoon effluent verkregen.

Biothane maakt deel uit van Veolia Water Technologies.

Een totaaloplossing kan worden aangeboden door het combineren van de anaërobe zuivering met een of meer van de andere geavanceerde afvalwaterbehandelingstechnologieën die binnen de groep beschikbaar zijn.

 

Neem contact op met Veolia Water Technologies Techno Center Netherlands B.V.

Naam

Bedrijfsnaam

E-mail

Telefoonnummer

Bericht

Other members