Visiting address:
L.J. Costerstraat 8
5916 PS, VENLO
info@kustersengineering.com
+31 (0)77 3543334
+31 (0)77 3544974

Contact person:
R. Geerdink
richard.geerdink@kustersengineering.com
+31 (0) 77 354 33 34

Koninklijke Kusters Engineering (1911) is uitgegroeid tot wereldwijde toonaangevende producent van op maat ontworpen machines voor de:

  • veilige en betrouwbare vernietiging van bankbiljetten en munten;
  • vernietiging van dragers van vertrouwelijke informatie;
  • recycling van waardevolle grondstoffen uit de procesindustrie, vernietiging en volumereductie van productieafval en –uitval en vernietiging van eindproducten.

Daarnaast biedt Koninklijke Kusters Engineering een breed pakket aan Services zoals haalbaarheidsstudies, inspecties/ audits en after sales services waaronder preventief onderhoud. Ten slotte worden diverse software oplossingen aangeboden.

Missie

Het is de missie van Koninklijke Kusters Engineering om relaties met klanten op te bouwen door inzicht te verkrijgen in hun verwachtingen ten aanzien van betrouwbaarheid, beveiliging, veiligheid en milieu bewustzijn en deze verwachtingen te overtreffen. Volledige toewijding aan kwaliteit en service heeft Koninklijke Kusters Engineering in staat gesteld om systemen te ontwerpen, produceren en installeren die in de diverse markten als superieur worden beschouwd.

Original Equipment Manufacturer

Koninklijke Kusters Engineering besteedt veel aandacht aan onderzoek en ontwikkeling van innovatieve systemen die zijn ontwikkeld voor de toekomst wat betreft milieu, efficiency, techniek en beveiliging. Ieder systeem is volledig in huis ontworpen en geproduceerd.

Process optimisation

Koninklijke Kusters Engineering is gespecialiseerd in het aanbieden van oplossingen die het productieproces efficiënter maken. Deze stellen de klanten in staat waardevolle grondstoffen terug te winnen tijdens het productieproces. Daarnaast biedt Koninklijke Kusters Engineering zeer uiteenlopende, custom-made oplossingen voor de vernietiging en verkleining van productieafval en uitval en van eindproducten. Koninklijke Kusters Engineering is expert in het integreren van bestaande technologieën in nieuwe oplossingen. De onderscheidende kracht wordt gevormd door het combineren van know-how op het gebied van shredders, granulators, scheiding van materialen en briketteerpersen.

Referenties

Koninklijke Kusters Engineering heeft meer dan 40 jaar ervaring in het aanbieden van oplossingen aan verwerkers van productieafval en –uitval, zoals flessen, blikjes, kunststof materialen tot en met licht radioactief besmet afval, en uiteenlopende organisaties die behoefte hebben aan de vernietiging of verkleining van eindproducten. Daarnaast ontwikkelt en verkoopt Koninklijke Kusters Engineering oplossingen aan bedrijven in de procesindustrie voor het terugwinnen van grondstoffen in het productieproces zoals bijvoorbeeld de koffiepad-recycling machine. Al onze klantrelaties zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen en een continu streven naar het behalen van de hoogste kwaliteit voor onze klanten.

Organisatie

Koninklijke Kusters Engineering opereert vanuit haar hoofdkantoor in Venlo, Nederland en heeft vestigingen in India, de VS, Afrika en Rusland. Bovendien heeft Koninklijke Kusters Engineering wereldwijd diverse agentschappen voor de verkoop en service van haar installaties.

English

ROYAL DUTCH KUSTERS ENGINEERING

Royal Dutch Kusters Engineering, trusted since 1911, has become the world’s leading manufacturer of:

  • custom-designed banknote disintegration systems and coin crushing systems;
  • high security media destruction systems;
  • recycling of valuable raw materials in the process industry, destruction and compacting of production waste and destruction and compacting of finished products (end of life cycle, fake products, etc.)

Furthermore, Royal Dutch Kusters Engineering offers a variety of Services ranging from feasibility studies to after sales services such as preventive maintenance. Finally, several software solutions are offered as add-ons for the hardware equipment such as process and management information software.

Mission

The mission of Royal Dutch Kusters Engineering is to build customer relationships through understanding and exceeding the customer’s expectations of reliability, security, safety and environmental awareness. Total commitment to quality and service has enabled Royal Dutch Kusters Engineering to design, engineer, produce, install and service systems that have achieved pre-eminence in the world of currency and high security media destruction.

Original Equipment Manufacturer

Royal Dutch Kusters Engineering is actively involved in the research and development as well as the engineering and production of innovative systems that have been designed for the future for environmental, economic and security reasons. Every system is entirely engineered and produced at Kusters’ manufacturing facilities in Venlo, The Netherlands. On thisfoundation Royal Dutch Kusters Engineering supplies superior systems that are based on a proven technology.

Process optimisation

Royal Dutch Kusters Engineering specialises in providing solutions that increase the efficiency of production processes. These solutions enable our customers to recover valuable raw materials from their production processes. Furthermore, Royal Dutch Kusters Engineering can offer custom-designed solutions for the destruction and volume reduction of waste and scrap material. We have specialised in integrating existing technologies into new applications. Our strength lies in combining know-how in the field of shredders, granulators, separation of materials and briquetting machines.

References

Royal Dutch Kusters Engineering has over 40 years experience in the processing of production waste, from plastic bottles and cans to low contaminated nuclear waste. Furthermore, Royal Dutch Kusters Engineering develops solutions for the re-use of valuable raw materials in production processes such as coffee from coffee pads. Our customer relationships are built on mutual trust and an outstanding quality standard for our technology.

Organisation

Royal Dutch Kusters Engineering with its head office in Venlo, the Netherlands and its regional offices Kusters India, Kusters Africa, Kusters Russia and Kusters America are member of the 'Syntech Group'.

Neem contact op met Kusters Engineering B.V.

Naam

Bedrijfsnaam

E-mail

Telefoonnummer

Bericht

Other members