Visiting address:
Pieter Zeemanstraat 6
8606 JR, SNEEK
info@landustrie.nl
+31 (0)515 48 68 88
+31 (0)515 41 23 98

Manager PG Zuiveringstechnische Installaties:
W. van Klaarbergen
w.vanklaarbergen@landustrie.nl
+31 (0)515 48 68 62

AFVALWATER
Op het gebied van afvalwatertechnologie beschikt Landustrie over veel kennis en een ruime ervaring. Met een grote diversiteit aan apparatuur voor riool- en
afvalwaterbehandeling bieden wij voor iedere zuiveringsstap, vanaf roostergoedverwijdering, voorbezinking, nabezinking, tot slibverwerking een oplossing. Zo kan o.a. op het gebied van aerobe zuivering in overleg met de klant de meest efficiënte configuratie worden gemaakt met een selectie uit onze puntbeluchters, borstelbeluchters, voortstuwers cq mixers en bellenbeluchting.

WATERBEHEER
Voor poldergemalen, boezemgemalen, stuwen en sluizen leveren wij complete installaties, met bijvoorbeeld roosterreinigers, krooshekreinigers, vijzels of pompen. Visvriendelijkheid wordt hierbij niet uit het oog verloren. Meerdere gemalen zijn al visvriendelijk uitgevoerd, waarbij de vismigratie ongestoord plaats kan vinden. In overleg met de klant kan zelfs een compleet Design & Construct plan worden opgemaakt waarbij Landustrie de verantwoording neemt voor het gehele ontwerp, de maatvoering en de uitvoering. 

RIOLERING
Voor een optimaal rioolbeheer heeft Landustrie de beschikking over een uitgebreide range aan pompen. Naast de eigen LANDY pompen die in Sneek worden ontworpen en geproduceerd, is Landustrie in Nederland de officiële vertegenwoordiger van de Italiaanse Caprari pompen. In overleg met de klant kan een optimale pompselectie worden gemaakt, inclusief de bijbehorende besturing en telemetrie. Daarnaast bieden we een 24-uurs Servicedienst die bij storingen of calamiteiten direct handelend kan optreden, zowel vanuit de vestiging in Sneek als Veenendaal.

WATERKRACHT
Bij zeer gering waterverval kan de traditionele LANDY vijzel al worden toegepast als generator. Wanneer het water door de vijzel naar beneden stroomt, start de rotatie van de vijzel en kan met deze waterkracht duurzame energie worden opgewekt. Voordeel ten opzichte van andere energiebronnen is, dat de kracht van het water 24 uur per dag beschikbaar is. De hydrovijzel oftewel waterkrachtvijzel kan ook met dubbele functie worden toegepast. Dit houdt in, dat de vijzel zowel als generator en als pomp kan functioneren. 

 

Neem contact op met Landustrie Sneek B.V.

Naam

Bedrijfsnaam

E-mail

Telefoonnummer

Bericht

Other members