Visiting address:
T. de Boerstraat 24
8561 EL, BALK
info@paques.nl
+31 (0)514 60 85 00
+31 (0)514 60 33 42

Manager Sales Paques Europe:
D. Wezenberg
+31 514 608 697

Paques ontwikkelt en realiseert hoogwaardige en rendabele zuiveringssystemen voor water, gas en lucht en maakt daarbij gebruik van innovatieve biotechnologie. Met ons uitgebreide aanbod zuiveringstechnieken lossen we industriële problemen op. De toegevoegde waarde van het zuiveringsproces staat centraal, zoals hergebruik van water, het genereren van energie bij het omzetten van vervuilde componenten en het terugwinnen van waardevolle stoffen uit het afvalwater. Zo wordt een brug geslagen tussen verantwoordelijkheid voor het milieu en economische vooruitgang.

Paques beschikt over een eigen laboratorium en proefhal, waar processen worden ontwikkeld en voor commercieel gebruik getest en opgeschaald. Dit gebeurt vaak in samenwerking met universiteiten (o.a. Wageningen, Delft, Erlangen) en industriële partners (o.a. Shell, UOP, IHI, NUON, TNO, Corus).

Paques technologieën

Paques loopt voorop op het gebied van anaërobe zuiveringsinstallaties. In het anaërobe BIOPAQ®-proces zetten bacteriën organisch verontreinigingen uit industrieel afvalwater om in biogas, dat wordt hergebruikt. Op het gebied van aërobe afvalwaterbehandeling heeft Paques economisch rendabele reactoren ontwikkeld. De CIRCOX®-reactor zorgt bijvoorbeeld voor de aërobe verwijdering van organische verontreiniging in een volledig gesloten systeem. Het systeem heeft weinig ruimte nodig, produceert nagenoeg geen surplusslib, sluit geur- en geluidsoverlast uit en zuivert (inclusief stikstof- en fosfaatverwijdering) zo effectief dat op het oppervlaktewater kan worden geloosd. Onder de merknaam THIOPAQ® brengt Paques innovatieve reinigingsprocessen op de markt voor de verwijdering van anorganische verbindingen, zoals sulfaat, zwavel, nitraat en metalen. Onder de merknamen ASTRASAND® en ASTRASEPARATOR® behandelen we water op basis van fysisch chemische scheidingstechnologie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van membraanfiltratie, zandfiltratie en lamellenseparatie al dan niet in combinatie met biologische technieken, bijvoorbeeld stikstofverwijdering of verwijdering van (an)organische verbindingen. Het ANAMMOX® proces is een recente doorbraak in het effectief en kostenefficiënt verwijderen van stikstof uit afvalwater. Door het kortsluiten van de stikstofcyclus verbruikt het proces ten opzichte van conventionele biologische processen geen chemicaliën, tot 90% minder energie, terwijl het de CO2 uitstoot met 88% vermindert.

De technologieën van Paques worden over de hele wereld in uiteenlopende branches toegepast. Van waterleidingbedrijven, mijnindustrie, metaalindustrie, (petro-)chemie en fermentatie industrie tot de farmaceutische industrie. Het sterkst is Paques vertegenwoordigd bij bierbrouwerijen, in de papiersector en in de voedingsmiddelenindustrie. Paques laat haar klanten profiteren van de resultaten van jarenlang onderzoek, zowel in de vorm van gestandaardiseerde installaties als in oplossingen op maat.

Neem contact op met Paques B.V.

Naam

Bedrijfsnaam

E-mail

Telefoonnummer

Bericht

Other members