EG Biociden

Informatie

De werkgroep Biociden is er voor om alles rondom biociden duidelijk te houden. Zo wordt er nauw contact onderhouden met Platform Biociden en wordt de informatievoorziening geleverd vanuit zowel de Nederlandse overheid als de Europese Unie. Ook levert de werkgroep Biociden verslagen met een vertaalslag van alle documenten van het Platform Biociden waarin de meest recente ontwikkelingen omtrent biociden en de regelementen worden beschreven. Zo blijft alles duidelijk voor iedereen.

Doelstellingen

  • Informatievoorziening vanuit Nederlandse overheid en Europese Unie
  • Nauw samenwerken met het Platform Biociden en via dit platform eenduidige communicatie vanuit het Ctgb bewerkstelligen

Activiteiten

Waar nodig, leden informeren en voorlichten over wetgeving en te volgen proces stappen

  • Transparantie geven betreffende wetgeving:
  • Europees
  • Nederlands (Ctgb)
  • Leden kunnen met vragen komen
  • Web portaal op ENVAQUA.nl
  • Deelnemen aan het Nederlandse platform voor biociden
  • Contact houden met het ministerie I&M

Leden:

Documenten en Downloads