Werkgroep Export

Informatie

Nederland is een exportland. ENVAQUA draagt daar maar al te graag aan bij. Met de werkgroep Export geeft ENVAQUA inhoud aan het exportbeleid van al onze leden. Dit doet de werkgroep door handelsmissies, exportreizen en netwerkbijeenkomsten te organiseren. Hierbij wordt onder andere samengewerkt met de Watercoalitie. Zo ligt de focus op een stabiel meerjarenplan om de export blijvend te laten groeien. Daar worden niet alleen onze leden beter van, maar ook de gehele Nederlandse economie.

Doelstelling

Werkgroep Export heeft de volgende doelstellingen:

 • Omzetgroei van 10% realiseren bij deelnemende bedrijven in 5 jaar
 • Gerichte marktinformatie beschikbaar stellen voor besluitvorming over diverse targetregio’s binnen en buiten Europa over een periode van 5 jaar
 • Opbouwen kennisinfrastructuur van stakeholders
 • Bedrijven ondersteunen in hun doelgerichte export ontwikkeling
 • Delen van Best Practices
 • Relatie onderhouden met de coalitie partners van water en afval

Activiteiten

 • Vorming van een afvalcoalitie met bijbehorende ondersteuning overheid en export activiteiten
 • Versterken samenwerking met Watercoalitie en bepalen waar gezamenlijk export activiteiten mogelijk zijn
 • Behoefte inventarisatie onder de leden voor focus komende drie jaar
 • Verzamelen van export omzetgegevens bij de leden om 10% groei doelstelling te kunnen verifiëren
 • Overall inzicht in relevante buitenlandse beurzen
 • Exportkalender

Leden:

Documenten en Downloads