Werkgroep Legionella probeert samen met de kennis en kunde van de leden invloed te hebben op andere instanties die zich bezighouden met legionellapreventie

EG Legionella

Informatie

Om veilig water te kunnen garanderen aan elke inwoner is het niet alleen nodig om water goed te zuiveren, maar ook om legionella te voorkomen. Werkgroep Legionella is hierom in het leven geroepen. Door zich in te zetten voor een eenduidige en duidelijke wetgeving doet de werkgroep Legionella er alles aan om ervoor te zorgen dat Nederland veilig water blijft behouden, voor iedereen. Werkgroep Legionella probeert samen met de kennis en kunde van de leden invloed te hebben op andere instanties die zich bezighouden met legionellapreventie om het zo voor iedereen duidelijk en eenvoudig te houden, met zo min mogelijk risico’s. Zo houdt ENVAQUA Nederlands water veilig voor iedereen.

Doelstellingen

  • De werkgroep adviseert en bemiddelt actief in relatie tot wet- en regelgeving inzake Legionellapreventie in Nederland en Europa.
  • De werkgroep is een interactieve kennisbron in relatie tot het toepassen en verbeteren van alle mogelijke Legionellapreventietechnieken.
  • Invloed uitoefenen op andere instanties die zich met Legionellapreventie bezig houden zoals KWR, TVVL, ISSO et cetera.
  • Bewaken van de belangen van de ondernemingen die lid zijn van ENVAQUA als het gaat om het in stand houden en verbeteren van het imago en het bestrijden van die zaken die de waterbranche schade toebrengen.

Activiteiten

  • Een actieve rol spelen in het bewaken van de belangen van de branche en de leden van ENVAQUA als het gaat om Legionellapreventie.
  • Wet en regelgeving omtrent legionella ter discussie (effectiviteit, kosten, risico’s)
  • Uitgave “Legionellabestrijding in koel- en proceswater”
  • Jaarlijkse inventarisatie resultaten van de legionella analyses, uitgevoerd op koelwatermonsters
  • Gesprekspartner voor veel relevante partijen
  • Actieve rol binnen Aqua Europa

Leden:

Documenten en Downloads