Werkgroep Lucht

Informatie

Goede bodem en goede lucht is de basis van al het leven. Essentieel dat hier goed mee wordt omgegaan. Door het grote belang hiervan is werkgroep Lucht een behartiger van zowel de economische belangen als de technische belangen van al onze leden die zich met bodem en lucht bezighouden. Vaak staat het bedrijfsleven aan het eind van de keten. Met deze werkgroep is de intentie om eerder in de keten meer invloed te krijgen op beslissingen die in een vroeg stadium in de keten genomen worden. Zo denken we niet alleen aan vandaag, maar ook aan morgen.

Leden:

Documenten en Downloads