EG Marketing en Communicatie

Informatie

Werkgroep Marketing en Communicatie is de werkgroep die inzichtelijk maakt wie alle milieu- en watertechnologiebedrijven verenigen. Door ervoor te zorgen dat ENVAQUA zichtbaar is en overal te vinden, kan de branchevereniging veel meer bereiken. Ook onze leden profiteren hiervan door een groter bereik te hebben en hiermee meer invloed. Zo kan ENVAQUA nog meer het verschil maken.

Doelstellingen

 1. Business
  • Activiteiten: De partner voor overheid en bedrijfsleven voor uiteenlopende relevante activiteiten (beurzen, seminars, congressen, exportmissies, etc.).
  • Verbinden: Het faciliteren van netwerken ter bevordering van innovatie en kennisverrijking; sector en/of technologie overschrijdend.
 2. Kennis
  • Algemeen: Kennis delen en informeren van alle leden.
  • Vraag gestuurd: leverancier van marktintelligence op basis van een vraag van een specifiek lid, t.b.v. het algemeen belang van meerdere huidige/toekomstige leden.
 3. Politiek
  • Lobby: sturing geven aan wet- en regelgeving over relevante beleidsthema’s en daarmee business development en kennisdeling bevorderen.

Activiteiten

 • Branding Aqua Nederland vakbeurs (jaarlijks)
 • Nederlandse Water Technologieweek met congressen en workshops (gezamenlijk met NWP en Wateralliance)
 • Contacten met andere brancheverenigingen
 • Het creëren van een toegankelijke website met ‘zoekfunctie’ voor technieken en bedrijven: de techniekportal
 • Social media verder ontwikkelen
 • Andere communicatiemiddelen; nieuwsbrieven, persberichten, advertorials, banners, etc.Key performance indicators voor werkgroep opzetten
 • Acties n.a.v. resultaten mentimeter Survey ENVAQUA

Leden:

Documenten en Downloads