EG Waste management

Informatie

Afval is een breed begrip en de leden zijn dan ook gelieerd aan veel verschillende stromingen. Voorbeelden zijn huisvuil, organisch vuil of bouw- en sloopvuil. De werkgroep Waste Management binnen ENVAQUA houdt zich voornamelijk bezig met de wet- en regelgeving met betrekking tot afval en natuurlijk diverse afvalverwerkingstechnieken waarbij wordt gekeken naar de nieuwste ontwikkelingen. Met betrekking tot afvalverwerking heeft deze werkgroep echt een loketfunctie voor de Nederlandse overheid.

Leden:

Documenten en Downloads