EG Watercycle

Informatie

Deze werkgroep is gericht op de nieuwste ontwikkelingen in de behandeling van afvalwater. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan energieopwekking en waterhergebruik. Maar ook de traditionele oplossingen worden niet uit het oog verloren. Werkgroep Watercycle (voorheen afvalwater) richt zich op zowel huishoudelijk als industrieel afvalwater. Daarnaast fungeert deze werkgroep als platform voor vragen van leden. Ook kun je er regels en voorschriften vinden vanuit de overheid. Werkgroep Watercycle is er voor iedereen die iets met afvalwater te maken heeft.
Het creëren van een platform waar de werkgroep een tussenpersoon is voor de leden van ENVAQUA met hun vragen aan de ene kant en de overheid met de regels en voorschriften aan de andere kant.

Doelstellingen

 • Het bevorderen van een snellere acceptatie/invoering van innovatieve oplossingen voor afvalwater
 • Een bron van informatie zijn voor de eindgebruikers, dat wil zeggen waterzuiveringsinstallaties in de industrie/communale waterzuiveringen en de verschillende overheden
 • En uiteindelijk een gerespecteerde gesprekspartner voor zowel de overheid, ENVAQUA-leden en de eindgebruikers te zijn

Activiteiten

 • Werkgroepvergaderingen
 • ‘Onderweg naar huis bijeenkomst’ organiseren
 • Verdere uitbouw afvalwaterportal waarbij eerste prioriteit ligt bij de verbetering van het visuele aspect
 • Netwerken tussen stakeholders en overheden
 • Bevorderen van kennisuitwisseling op gebied van afvalwater behandeling
 • Het geven van bekendheid aan de problematiek die met afvalwater samenhangt
 • Het voorzien in oplossingen in samenspraak en werking met onze leden
 • ‘Bewegwijzeren’ van klanten met een probleem naar leverancier(s) met een oplossing
 • Bevorderen van samenwerking

Leden:

Documenten en Downloads