Werkgroep Zwembaden

Informatie

In Nederland zijn we gek op zwemmen. Opgegroeid met het behalen van zwemdiploma’s zijn zwembaden verweven in onze cultuur. Dit element kan alleen in stand worden gehouden door veilig zwembadwater. ENVAQUA helpt door werkgroep Zwembaden met het veilig houden van dit zwembadwater voor iedereen in het hele land. Dit wordt onder andere gerealiseerd door voortdurend nieuwe technieken onder de loep te nemen en door zich te verdiepen in richtlijnen en standaarden voor schoon zwembadwater.

Doelstellingen

Werkgroep Zwembaden heeft de volgende doelen:

  • Adviseren en informeren van eindmarkt en overheid
  • Netwerken, kennisuitwisseling (leden)

Activiteiten

Deze doelen worden bereikt met de volgende activiteiten:

  • Publicaties: In het verleden heeft de werkgroep waterbehandeling in zwembaden in kaart gebracht en als resultaat is in 2002 het “Handboek Zwembaden” uitgegeven. Tegenwoordig worden er regelmatig nieuwe technieken onder de loep genomen en worden er presentaties gegeven
  • Europees belang: ENVAQUA is lid van Aqua Europa en daarmee verschaft ook deze werkgroep zich toegang tot informatie uit Europa en heeft stem in de toekomstige Europese ontwikkelingen
  • Partij in overleg bij andere gremia: De ENVAQUA werkgroep Zwembaden heeft zitting in verschillende overleggroepen waarin de toekomstige richtlijnen en voorschriften worden vastgesteld

Leden:

Documenten en Downloads