Missie en visie van ENVAQUA

ENVAQUA verbindt Nederlandse technologiebedrijven die een toekomstbestendige, circulaire economie realiseren en is hiervoor het aanspreekpunt voor vragen en uitdagingen van belanghebbenden. ENVAQUA draagt positief bij aan de vergroting van de verdienkracht en exportkansen van haar leden en werkt samen met haar partners aan bevordering van innovatie en kennisontwikkeling. ENVAQUA is het platform voor innovatieve, integrale technologische oplossingen voor een toekomstbestendige circulaire economie. Als Nederlandse brancheorganisatie voor leveranciers en producenten van milieu- en watertechnologie vertegenwoordigt ENVAQUA 115 toonaangevende lidbedrijven die wereldwijd actief zijn met een gezamenlijke omzet van EUR 4,2 miljard en 20.000 FTE.

“In onze ogen is de vertegenwoordiging van branches in Nederland te sterk versnipperd. Daarom zoeken we ook actief de samenwerking met aan onze activiteiten grenzende branches, zoals de afvalwereld.”
Erwin Dirkse, DMT Milieutechnologie BV

Hét netwerk van Nederlandse ondernemingen uit de brede sector van water- en milieutechnologieën.

Samenwerking en versterking

Samenwerking en versterking zijn de kernwoorden die omschrijven waar ENVAQUA voor staat. ENVAQUA is sinds 2015 actief, ontstaan uit de fusie tussen Aqua Nederland en de Vereniging van Leveranciers van Milieutechnologieën (VLM). Hiermee is ENVAQUA een krachtige verbinder én vertegenwoordiger van milieu- en watertechnologische bedrijven. Bovendien is ENVAQUA gelieerd aan FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Dit zorgt voor een sterke verbinding met de gehele technologische sector en biedt kansen op het gebied van kennisdeling en kruisbestuiving.

fme-logo-wit

Meer info over het lidmaatschap?

Agenda

WETEX 2019

21 oktober - 23 oktober

Amsterdam International Water Week

4 november - 8 november

Meer agenda

Ledenvoordeel ENVAQUA


Exposanten die lid zijn van ENVAQUA ontvangen een korting op de vierkante meterprijs van de vakbeurs Aqua Nederland van maar liefst 20%. Bovendien verzorgt ENVAQUA een jaarlijkse beurstraining op basis van de meest recente marketing- en technologietrends, waardoor uw beurs zo effectief en succesvol mogelijk kan verlopen. Ook is ENVAQUA nauw betrokken bij de gelijktijdige organisatie van de Nationale Watertechnologie Week en de centrale Aqualounge op de beursvloer, een uitstekende basis om een goed geïnformeerd publiek te kunnen verwelkomen.

Ga naar ledenvoordeel
Meer nieuws